BIOGRAFIJA

Vesna Župan je rođena 10. aprila 1966. godine u Beogradu gde se i školovala. Završila je studije na Univerzitetu u Beogradu stekavši diplomu Magistra ekonomskih nauka 1994. Govori engleski, francuski i španski jezik.

Krajem 1994. stekla je the Certificate of Proficiency in English Univerziteta u Kembridžu (Velika Britanija). Tri godine kasnije stiče Le Diplôme Approfondi de Langue Française Francuskog ministarstva nacionalnog obrazovanja. Završila je kurs poslovnog španskog jezika Español de los negocios (Institut Cervantes u Beogradu) 2007.

Vesna Župan radi kao akademski bibliotekar od 1992. godine. Postala je informator-savetnik 2004. godine. Profesionalno iskustvo stekla je u nekoliko domena kao što su: instruiranje korisnika za rad na Internetu i pretraživanje agregata baza podataka sa kompletnim tekstovima e-članaka, zatim marketing biblioteka, ali i stručna obrada bibliotečke građe. Učestvovala je u radu više okruglih stolova, konferencija i kongresa u Srbiji i inostranstvu.

Bila je stipendista Doma kultura sveta u Parizu 1999. godine. Njeno delo Marketing u bibliotekama, objavljeno 2001. osvojilo je nagradu «Stojan Novaković» Bibliotekarskog društva Srbije. Biblioteke Srbije : informacioni horizonti, naslov je postera koji je pripremila sa njenim kolegom mr Selmanom Trtovcem. Nagrađen je kao najbolji na 11. Međunarodnoj konferenciji o urbanom planiranju i regionalnom razvoju u Informatičkom društvu (Beč, CORP 2006).

Živi i radi u Beogradu.

Bračno stanje: neudata, bez dece.

 
Copyright 2009 © Vesna Župan